E-Arşiv Bilgi Notu


 

Değerli Müşterilerimiz,

Yapılan alışverişin mahiyeti gereği tüm faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmektedir. İlgili e-arşiv faturalar üyelik bilgilerinizdeki e-posta adresinize ve/veya cep telefonunuza sms ile iletilmektedir.

Bu belgede yine teslim edilen ürünlerin miktar ve fiyat bilgisi ile alışveriş sonucunda faydalandığınız indirim tutarlarını görmeye devam edebileceksiniz. 
 

 E-arşiv faturalarınıza  earsiv.tarnet.com.tr  adresimizden Vergi / TC Kimlik numaranız ve e-Arşiv Fatura Bilgi Belgesindeki referans numaranızı girerek ulaşabilirsiniz.

E-Arşiv Fatura Bilgi Belgesi, Vergi Usul Kanunu ‘nun 433 Seri No.lu Genel Tebliği gereği irsaliye yerine geçmektedir.

E-Fatura mükellefi olan müşterilerimiz için; mevcutta olduğu gibi e-Fatura Bilgi Belgesi basılmaya devam edilmekte ve elektronik ortamda oluşturulan e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden müşterilerimizin sistemlerine ulaştırılmaktadır.